Bedraden PIR melder Honeywell IS312 aansluiten OP Galaxy Flex3 alarmcentrale met twee 1000ohm weerstanden.

Bedraden PIR melder Honeywell IS312 aansluiten OP Galaxy Flex3 alarmcentrale met twee 1000ohm weerstanden.

  • Sluit 1x 1000ohm weerstand parallel over het contact NC en C
  • Sluit 1x 1000ohm weerstand aan op NC en T1
  • Sluit de + 12Volt aan op de V+ aansluiting
  • Sluit de 0 Volt aan op de V- aansluiting
  • Sluit de blauwe draad aan op de T2 (kleur is afhankelijk van het typoe kabel dat je hebt.)
  • Sluit de witte draad aan op de C (kleur is afhankelijk van het typoe kabel dat je hebt.)

 

Honeywell IS132 aansluitingen

Honeywell IS312 aansluitschema

 

De centrale kant sluit je op de volgende manier aan.

  • Rood van de V+ van de melder op de +12Volt van de centrale (Maakt niet uit welke +12V)
  • Zwart van de V- van de melder op de 0V van de centrale
  • Wit van de C aansluiting van de melder op bv de 0V van de centrale die tussen zone 1 en 2 als je de melder opm zone 1 of 2 aansluit.
  • Blauw van de T2 aansluiting vam de melder op bv de zone 1 aansluiting van de centrale.