Galaxy Flex3 geen doormelding bij deelbeveiliging of nachtstand de oplossing

Galaxy Flex3 geen doormelding bij deelbeveiliging of nachtstand.

Oplossing:

In de installatie mode de volgende parameter wijzigen:

Lokaal deelbeveiligd [51.11]

Als de parameter Lokaal Deelbeveiligd is ingesteld op 0 (uitgeschakeld,

standaardinstelling), worden de Inbraak-uitgangen uitgeschakeld als het systeem

deelbeveiligd is en de geprogrammeerde sirenevertraging wordt onderdrukt. Normaal

gesproken wordt deze optie gebruikt om te voorkomen dat via de communicatie-eenheid

contact wordt opgenomen met de meldkamer.

Als de parameter Lokaal Deelbeveiligd is ingesteld op 1 (ingeschakeld), worden de Inbraakuitgangen

als het systeem deelbeveiligd is, geactiveerd tijdens een alarm.

Optie 2 (SIA deel uit) is identiek aan optie 1 met de uitzondering dat wanneer de alarmindeling

van de communicatiemodule is ingesteld op SIA, de deelbeveiliging en uitschakeling van het

systeem niet wordt doorgemeld aan de meldkamer. U kunt elk blok een andere waarde

toewijzen.