Galaxy Flex3 app bediening instellen in de centrale

Installateurs instellingen in Galaxy centrale voor APP berichten.

RS toegang [56.4.03] voor In te kunnen loggen met de APP of remote servicing

RS toegangsnivo [56.4.03.1]
Gebruik deze optie om in te stellen wanneer de centrale remote wordt benaderd.

 • 1=Uit Toegang voor remote servicing is uitgeschakeld.
 • 2=Alles Uit De bediening op afstand is alleen toegestaan wanneer alle blokken of het
  hele systeem zijn uitgeschakeld.
 • 3=Blok In De bediening op afstand wordt alleen toegestaan wanneer een van deblokken of het hele systeem is ingeschakeld.
 • 4=Altijd Toegang altijd beschikbaar (standaard).

RS Toegang Mode [56.4.03.2]
Gebruik deze optie om de toegangsautorisatie te beheren en of de remote sessie wordt
gestart vanaf de centrale of een computer.

 • 1=Direct toegang
  Hiermee is op elk moment toegang toegestaan (in combinatie met Toegangsnivo).
  De toegang wordt gestart via de remote software. Zodra de toegang is geautoriseerd en
  gestart, kan het uploaden, downloaden en de remote servicing beginnen.
 • 2=Manager autor.
  Gebruik deze optie om ervoor te zorgen dat er toestemming van de sitemanager is vereist
  voor remote toegang. Hier zijn twee manieren voor:
  Beperkte toegangstijd – Remote Servicing moet zich 40 minuten nadat deze optie is
  ingeschakeld, toegang verschaffen tot de centrale (zie optie 47.1.2.0). Zodra er een
  verbinding tot stand is gebracht, is er geen limiet aan de toegangsduur. Wanneer de
  verbinding wordt verbroken, kan binnen vijftien minuten via Remote Servicing opnieuw
  toegang worden verkregen tot het systeem.
  Terugbellen – De manager programmeert de centrale om een verbinding tot stand te
  brengen met de computer voor remote servicing (zie optie 47.1.2.1) door een van de
  IP-adressen voor terugbellen te selecteren die in het systeem zijn geprogrammeerd.
  1=Terugbel IP 1-5 Er zijn vijf mogelijke IP-adres-/poortnummerbestemmingen die
  kunnen worden geprogrammeerd. Zo wordt communicatie mogelijk met maximaal vijf verschillende Remote Servicing-locaties.
  1=IP-adres Voer het IP-adres in van de pc waarop de
  toepassing Remote Servicing wordt uitgevoerd
  2=Poortnummer Voer het poortnummer in dat op de computer is toegekend voor remote servicing (het standaard poortnummer is 10001).

Voor dit nu uit download deze handleding en ga verder Meer informatie handleiding APP aanmelden Honeywell en instellingen

 

Galaxy Flex/Flex+ Panels

• In 7 stappen de programmering Voor de Galaxy Flex voor Push berichten
1. Stel Het IP adres van de Honeywell server in (Menu 56.1.1.1.4.1= 20.74.64.74 Port:10000)
2. Select Format (Menu 56.1.1.1.4.2 = SIA Level 3)
3. Vul het klantnummer in (Menu 56.1.2.1.1 – ontvangen via de APP – LET op 6 cijfers
4. Selecteer de doormeldingen (Menu 56.1.2.1.2) *
Selecteer de meldingen die doorgemeld moeten worden naar de mobile telefoons
5. Select Sequence (Menu 56.1.2.1.3)
6. Enable Encryption (Menu 56.3.3.5.1 = Enabled)
Encryption is niet verlpicht maar wel aan te raden.
7. Test Push Notificatie (Menu 56.7.1.Ent = Installateurs Test )