GALAXY GX remote WIJZIGING pushmeldingen

Actie vereist voor Galaxy pushmeldingen: GX Remote App IP-adres updaten


 

Honeywell heeft een nieuwe server voor het uitsturen van de GX Remote App push notificaties. Deze server garandeert klanten en partners een verbeterde cybersecurity, betrouwbaarheid en doorontwikkelmogelijkheden in de komende jaren.

Om push notificaties te kunnen blijven ontvangen moet daarom het IP-adres van de Honeywell push notificatie server veranderen in de Ethernet instellingen van de Galaxy Flex en Galaxy Dimension centrale worden gewijzigd.

Als er geen gebruik wordt gemaakt van push notificaties, is deze wijziging niet nodig.

LET OP!
De nieuwe Honeywell push notificatie server draait nu naast de bestaande server; de bestaande server wordt uitgeschakeld. Galaxy centrales waarvan het IP-adres op 1 oktober nog niet is gewijzigd, zullen geen push notificaties meer ontvangen maar een FTC-fout op het bediendeel weergeven en hierbij een audio-waarschuwing gegeven.

WAT MOET U DOEN:

Voor de Honeywell Galaxy Flex/Flex+geldt voor alle typen Galaxy Flex versie 3

1e Als eerste ga in de installateursmode.

2e Door het IP adres te wijzigen in menu 56.1.1.x.4.1

Nieuw IP-adres is : 20.74.64.74

De x is de ontvanger standaard is dat 1 maar kan ook 2 of enz zijn.

Ga dan naar 4 ethernet.

Ga dan naar 1 bestemming.

Controleer of hier het oude IP adres er staat die begint met 157. of 159. 

Staat die daar wel verwijder deze dan met de B toets en vul de nieuwe in.

Vul dan in : 020.074.064.074 en toets enter.

Staat hier geen IP adres ga dan terug naar 56.1.1 ontvangers en ga dan naar ontvanger 2 en herhaal de stappen.

Bent u klaar ga nu uit de installateursmode

Nu worden alle wijzigingen opgeslagen.

Heeft u na het verlaten van de installateursmode nog een foutmelding klik op deze link op de bekijken wat u moet doen.

 


8. Test Push Notificatie d.m.v. een Installateurtest (Menu 56.7.x.Ent)
*2

*1
Let op dat alle gebeurtenissen die doorgemeld worden gepusht worden naar alle geregistreerde
telefoons, daarom adviseren wij om de Autotest niet in te schakelen. Laat het Autotest Interval
op 0 Uur 0 Minuten staan.
*2 De Push Notificatie van de Installateurtest zal pas werken als er mobiele telefoons geregistreerd
zijn.

 

Instellingen voor andere galaxy centrale klik hier