Galaxy G2 en Flex3 storingsmeldingen en oplossingen en handige weetjes

Handige weetjes Galaxy G2 en Flex3

Let Op!! Sommige instellingen hebben te maken met regelgeving. Controleer daarom of het aanpassen van een instelling niet in strijd is met de regels waar uw installatie aan moet voldoen.

SMS Instellen

Het SMS Centrum nummer voor een analoge lijn is instelbaar bij de optie Modem/Kiezer (56.1.17.2) het sms server nummer is 0252700280 (voor meer informatie en abonnementen zie www.netrab.nl)

Het SMS Centrum nummer voor de GSM module (56.5.17.2) is afhankelijk van de provider. Deze moet in internationaal formaat worden ingevoerd, waarbij de + niet hoeft worden ingegeven. Dus voor bijvoorbeeld KPN wordt +31653131313 ingevoerd.

IRX800GY PIR reageert niet of blijft in sabotage staan

De pir heeft na sabotage een testmode van 3 minuten (tot maximaal 10 minuten),

in deze testmode zendt de pir NIET! Ook de sabotage herstel niet.

Na de testmode zal de pir weer meldingen versturen en zal de status van de zone gewijzigd worden

zodra een detectie gedaan wordt.

Draadloze PIR IR8M of IRPI8M, DT8M, DTPI8M  gaat niet af na instellen alarm.

Een draadloze melder gaat in een slaapmode om batterijen te sparen. Daarom kan het zijn dat als u het alarm in heeft geschakeld en u loopt door het bereik van de melder heen dat deze niet afgaat.

Wacht nu 5 minuten en loop er nog eens langs nu gaat de melder wel af.

Paniekknop op keyfob werkt niet

51.13.1 Snelknoppen Mode moet op 2 Aan+Keyfob PA staan

Alarm/Sabotage Meldingen blijven terugkomen

De status van de melding moet herstelt zijn voordat de melding kan worden bevestigd. Voor het bevestigen toets een geldige code gevolgd door Aof ent. Vervolgens toets de toets om de meldingen te bekijken (Elke melding moet bekeken worden) en bevestig de meldingen met ent. Bij een Communicatiefout moet eerst een melding correct zijn verstuurd voordat de melding gereset kan worden.

Bannertekst blijft zichtbaar bij ingeschakeld systeem 51.12.3 Bannertekst zichtbaar op 0=Uit zetten.

Paneel naar standaardwaarden

Het laden van de standaardwaarden kan niet hardwarematig. Dit wordt nu gedaan in menu 51.17.2

Kan niet uitschakelen op bediendeel tijdens inlooptijd

51.55.3 Bediendeel Restrictie staat ingeschakeld. Programmeer 0=Uit

Alarm gaat niet af na het binnenlopen en activeren van een Inbraak zone Parameter 51.24.2 Afwijken Inlooproute staat Aan set deze uit.

Uitgang 1002 geeft “Geblokkeerd” aan

Uitgang 1002 staat geprogrammeerd als luidspreker uitgang. Voor het gebruik als open collector uitgang programmeer menu 51.15 Speaker Mode op 0=Open Collector Uitgang.

Uitlooptijd wordt niet beëindigd door Laatste Deur

Standaard werkt de zone Laatste Deur als een In/Uitgang zone. De uitlooptijd zal volledig verlopen voordat de centrale inschakelt. Programmeer 51.04 Uitgangstijd op 0 seconden om de uitlooptijd te beëindigen met de Laatste Deur zone. De uitlooptijd wordt hiermee oneindig.

Uitlooptijd gaat oneindig door

  • De uitgangstijd (menu 51.04) staat geprogrammeerd op 0 seconden. Open en sluit een zone met Laatste functie of programmeer een uitgangstijd.
  • Parameter 51.08 Puls Aan Opties staat niet op 0 geprogrammeerd. De centrale verwacht een inschakeling met een Puls Aan zone. Programmeer 0=Uit.

Alle meldingen worden verstuurd via SMS

  • 1.17.1.1.2 Melding Type staat geprogrammeerd op 4=Alle Meldingen
  • 1.17.5 UCP Opties staat geprogrammeerd op 3=SMS Bericht of heeft op deze instelling gestaan. Programmeer 1=Bel Ingang en configureer d.m.v. menu 51.17.1 Configureer.

Een alarm door tijdsoverschrijding wordt niet meteen doorgemeld

  • 26 Verleng Inlooptijd staat aan. Hiermee wordt een timeout alarm met 30sec verlengd.
  • 7.01 Herstel Vertraging staat ingesteld. De doormelding wordt vertraagd met de geprogrammeerde tijd. Programmeer 00sec voor een directe doormelding.

Rookmelders worden niet gereset via Geschakeld DC uitgang

De G2 centrale kan niet inschakelen met een geopende Brand zone. Hierdoor zal de Geschakeld DC uitgang niet geactiveerd worden en zullen de sokkels van de rookmelders niet gereset worden. Gebruik autoreset sokkels of gebruik een drukknop om tijdelijk de spanning van de sokkels te verbreken.

Vanaf V1.4 wordt de Geschakeld DC uitgang wel geactiveerd.

Systeem zegt sabotage sirene maar er is geen sirene met sabotage aangesloten. Lusje tussen 0V en T is niet aangesloten.

U heeft vergeten wat de installateurs code van het systeem is:

Maak de kast open haal de spanning van het systeem af dus de accu en de 230Volt.

Open de aux sabotage, sluit zone 01 kort d.m.v. een draadbrug.

Sluit de spanning weer aan, centrale gaat in alarm toets de standaard installateurs code in 112233 ent.

Installateurs code is nu 112233 en manager code is nu 1234.

Kleine probleempjes

Probleem Inleren draadloze melder gaat niet:

Oplossing:

Controleer het volgende:

Kijk in menu 61 diagnose test optie 3 RF en ziet u of de RF module communiceerd.

Is dit niet zo dan is deze niet goed aangesloten of de instelschakelaar staat niet op 5 of 6.

1.1)Probleem:

Inleren magneetcontact:

Oplossing:

Een draadloze magneetcontacten moet ingeleerd worden in menu 52 zone’s.

Kies een vrije zone bv 21 ga dan naar optie 5 RF optie.

Kies dan optie 1 serienummer toets dan een * in.

Het systeem vraagt open sabotage kontakt u opend het sabotage kontakt.

Er verschijnt nu een serie nummer melder in het display het contact is ingeleerd.

Als hij dit niet doet is de RF module niet goed aangesloten of niet ingeleerd.

Ga dan naar 1.0) Probleem Inleren draadloze melder gaat niet:

Melding sabotage sirene en de sirene is goed aangesloten:

Oplossing:

Tussen de – en de T op de printplaat moet een overbrugging gemaakt worden met een draadje.

Keyprox bedienpaneel keytag werkt niet:

Oplossing:

Ga naar menu 63 en zet optie max aan.

Verlaat nu de installateurs mode en de module wordt toegevoegd. En nu werk het wel.

1.4)Probleem: RF code fout

Dit wordt veroorzaakt door andere signalen van draadloze handzenders.

De draadloze ontvanger kan dit als een sabotage zien.

Als dit vaak gebeurd kunt u dit uitzetten.

Oplossing:

Ga naar menu 51 en optie 14=Lockouts.

0=Uit 1=Bediendeel 2=Keyfob+Kaart 3=Alles

Standaard staat die op alles zet deze dan op 1=bedienpaneel.

Verlaat nu de installateursmode.