Alarmsysteem video Galaxy flex3-20 draadloos magneetcontact aanmelden

Alarmsysteem video Galaxy flex3-20 draadloos magneetcontact aanmelden:

Draadloosmagneetcontact DO8M aanmelden en programmeren op Galaxy alarmsysteem zolas de Galaxy Flex3-20, Galaxy Flex3-50 of Galaxy Flex3-100

Video draadloosmagneetcontact DO8M aanmelden op Galaxy Flex3-20 staat hieronder: