Galaxy Flex 1 sms analoog instellen ons smsanaloog telefoonnummer is 0252700280

SMS doormelding via PSTN (Interne Kiezer)

 • Stap 1: Programmeer de PSTN SMS Module Configuratie [menu 56.3.1.3]
 • Programmeer het telefoonnummer van het SMS Centrum* [optie 1=0252700280]
 • Voor dit telefoonnummer heeft u een abonnemet nodig zie het hoofdstuk SMSanaloog
 • Programmeer het Protocol [optie 2.2=UCP (SMS)]

 

 • Stap 2: Programmeer de Gebruiker Configuratie [menu 56.2]
 • Programmeer Mobiele Nummer 1 [optie 1]
 • Programmeer Mobiele Nummer 2 [optie 2], indien gebruikt 
 • Programmeer Mobiele Nummer 3 [optie 3], indien gebruikt
 • Programmeer de gewenste SMS Triggers [optie 4] •
 • Selecteer voor elke gewenste trigger de Mode [optie 4.x.2.1=ingeschakeld]
 • Programmeer voor elke gewenste trigger de Volgorde [optie 4.x.3], bijvoorbeeld [213].
 • De Galaxy Flex centrale zal voor deze trigger eerst mobiele nummer 2 proberen, vervolgens mobiele nummer 1 en als laatste mobiele nummer 3. Elk nummer kan één keer in de cyclus worden ingevoerd.
 • Programmeer een SMS Site ID [optie 5]. Dit is ter identificatie van de centrale.
 • Opmerking: Voor iedere gewenste trigger moet een volgorde worden ingesteld, deze kan per trigger afwijken in volgorde.